BECO PRO

6000 DÚŠKOV, NASTAVITEĽNÝ PRIETOK VZDUCHU